ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

  • CATI  – Metoda  CATI  (computer  assisted  telephone  interwieving)  podrazumijeva  kompjuterski potpomognuto telefonsko ispitivanje, tj. anketari putem telefona vrše anketitanje ciljne grupe  i istovremeno  popunjavaju anketu na kompjuteru.
  • Face to face (metoda istraživanja koja uključuje upotrebu upitnika za prikupljanje podataka o ljudima, i njihovim navikama i stavovima.)
  • Focus grupe (istraživanja koje se sastoji od neformalne diskusije na zadanu temu s malim brojem izabranih učesnika, koji izmjenjuju vlastita iskustva i razmišljanja, te se upuštaju u kvalitetnu diskusiju koju voditelj intervjua potiče i moderira.
  • Customer Service Satisfactions je način istraživanja gdje uz redovno provođenje anketiranja nad korisnicima usluga kompanije (kupcima) mjeri zadovoljstvo usluge.
  • Price tracking (praćenje i provjera cijena)