MENU
 
 

  • slika_j8n_4X9.jpg
 

Kako izabrati pravu marketing agenciju?

 

2014-07-29 21:32:49

Freelance marketing stručnjak, agencija s nekoliko uposlenih ili velika marketing kompanija?

Blještavilo reklama, kreativne i nesvakidašnje ideje svakako su dobre, ali koje odgovaraju kojoj kompaniji? Potrebno je dobro razmisliti i ispitati nekoliko najvažnijih značajki te nakon toga odabrati agenciju koja će biti prava za vaš posao, koja će ostvariti dobre veze s uposlenima i ostvariti svoj primarni cilj – dobar marketing.

Prije koraka koji se tiče provjere agencije, odnosno istraživanja o agencijama, potrebno je unutar svake kompanije odgovoriti na nekoliko pitanja koja su neizostavna prilikom ovog izbora.

Utvrditi potrebe poduzeća na prvom je mjestu. Poznavanje vlastitih želja i ciljeva omogućit će lakši izbor agencije, jer je svaka agencija, ili barem većina njih, usmjerena na različite oblasti marketinga. U skladu s potrebama poduzeća treba birati marketing agenciju.

Određivanje vrste marketing agencije ili samostalnog stručnjaka, također, ima veze s potrebama svake kompanije pojedinačno. U zavisnosti od vrste marketinga koji poudzeće potražuje, birat će se i vrsta pružaoca usluge.

Određivanje budžeta za marketing agenciju također je povezano s ciljevima kompanije i u zavisnosti od toga bira se određena vrsta ugovora, angažmana, što opet određuje način plaćanja i novčana sredstva koja će biti odvojena u ove svrhe.


Određivanje potencijalnih saradnika

Određivanje potencijalnih saradnika korak je koji slijedi. Potrebno je izdvojiti nekoliko agencija za koje smatramo da mogu odgovoriti potrebama poduzeća i zatim provesti nekoliko koraka za izbor najbolje. Prikupljanje informacija o agencijama može biti različito, od ličnih preporuka do pretrage na internetu.

Bitno je imati nekoliko stvari na pameti kad već dođe do faze selekcije potencijalnih saradnika. U jednom članku, koji govori o tome šta je bitno za izbor agencije, autor John Venezia navodi nekoliko bitnih stavki koje svaki poduzetnik treba imati na umu prilikom izbora marketing agencije:

– Postoji li agencija pet godina? Istraživanja pokazuju da većina agencija koje prestanu s radom to učini u prve dvije godine postojanja. Uz postojanje od pet godina, veća je vjerovatnoća da će agencija i dalje uspješno poslovati i da će uloženi kapital biti vraćen u obliku napretka i poboljšanja poslovanja.

– Da li agencija kreira i nudi proizvode koji su jedinstveni? Gubitak u masi istih ili sličnih marketing ideja neće biti od velike koristi ni za jedno poduzeće.

– Posluje li agencija u skladu s trendovima na tržištu? Ovdje svakako ulogu igra ono što poduzetnik za svoju kompaniju želi, ali u današnje vrijeme podrazumijeva se da agencije trebaju biti spremne za marketing koji u velikoj mjeri zamjenjuje dosadašnje standardne metode – marketing društvenih mreža. Osim toga, neophodno je da agencija posjeduje analitičke alate. Data mining postaje neodvojiv element uspješnog poslovanja.

Stručnjaci savjetuju da se s potencijalnim saradnicima sastanete barem dva puta prije bilo kakvog dogovora. Ovo će, makar, umanjiti mogućnost sklapanja loše saradnje, jer, kako je već navedeno, ulaganja u marketing uglavnom nisu mala.

Mnogi se odlučuju na svojevrsnu provjeru agencije tako što na samom početku naprave testni zadatak na osnovu čijih rezultata grade ili ne grade dugoročne odnose.

Povjerenje je ključ bilo kakvog odnosa pa i kod izbora marketing agencije: nemoguće je poslovati s nekim kome ne vjerujemo, a i ako je moguće to sigurno nije saradnja iz koje će proizići kvalitetni rezultati.

Marketing agencija mora prepoznati specifične ciljeve svake kompanije i te iste ciljeve ostvariti. Obećavati čuda i neviđene napretke nakon potpisanog ugovora ne znači onoliko koliko znači započeti s ozbiljnim planovima prije potpisivanja ugovora.
Nijedna marketing agencija vjerovatno nije specijalizirana za sve vrste marketinga, ali ono što je klijentu, kompaniji, poduzeću bitno jeste to da poznaje koje usluge određena agencija vrši samostalno (in-house services), a koje usluge su outsourced. Ovo može biti ključan trenutak za stjecanje povjerenja i znak da je agencija ozbiljan i kvalitetan saradnik.

Izbor prave marketing agencije sigurno nije jednostavan zadatak, ali je, uz uspješan izbor, rezultat odličan. Nije dovoljno poznavati prethodni rad agencije; idealno bi bilo poznavati ono što određena agencija planira kao svoju budućnost, pravac u kojem želi ići, koje potrošačke trendove smatra najvažnijima, koliko poznaje tehnologiju i društvene mreže.

Sretno s traženjem za vas savršene marketing agencije!


Bh. iskustvo

Nemoguće je ne primijetiti da bh. kompanije ulaganja u marketing smatraju marginalnim i nepotrebnim. Ovome u prilog govori i činjenica da bh. brendova skoro pa i nema na stranim tržištima. Uz nekoliko izuzetaka, slika je generalno loša i čini se da se marketing često svodi na lijepljenje bilborda na istaknutim, ponekad i ne tako istaknutim, mjestima u gradovima u Bosni i Hercegovini ili dobro plaćen oglas na televizijskim stanicama.

Rijetke kompanije provode marketing istraživanja na osnovu kojih se planiraju ozbiljne kampanje.

Kad je riječ o agencijama, u Bosni i Hercegovini ima priličan broj marketing agencija. Mnoge nude usluge iz više oblasti marketinga, dok su neke usmjerene na samo jednu određenu oblast.

O internet marketingu moglo bi se reći da je još uvijek na niskom nivou i da svega nekoliko bh. poduzeća posvećuje pažnju ovom segmentu, radom sa specijaliziranim agencijama za marketing društvenih mreža.

Direktor marketinga “Violete” Edo Numić iznosi svoje mišljenje u vezi s agencijama u BiH: “Nažalost, ponuda agencija je vrlo mala i svodi se na već ustaljene kanale. Agencije nisu spremne potrošiti svoje vrijeme i resurse na rizik a da od toga ne profitiraju. U vrijeme kad se vodi lavovska borba na tržištu, u velikim maloprodajnim lancima, između novih i starih brendova, agencije koje na tržištu žele uzeti svoj dio profita nesmetano i bezbrižno posmatraju šta se dešava, ni s najmanjom namjerom da se uključe u pomoć bilo kojoj strani, podnoseći teret uspjeha i neuspjeha.

Bojim se da je uzrok toga da neke agencije nemaju dovoljno posla upravo nespremnost da preuzmu rizik. Agencije su uvijek radile s tuđim novcem. One oglašivačke agencije koje prve postanu investitori zauzet će i prva mjesta premier lige.”