MENU
 
 
 

GLOBAL MARKET SOLUTIONS

 

Naša vizija jeste biti lider na tržištu kad je riječ o poslovnom savjetovanju i istraživanju tržišta. Svjesni smo da je to moguće samo uz prave timove ljudi i organizaciju te i na tom planu radimo na usavršavanju našeg kadra i usvajanju novih znanja.

Za naše klijente želimo osigurati potpunu podršku te i nakon završenih projekata ostajemo uključeni u njihov rad čime gradimo trajne odnose bazirane na povjerenju.

Dugoročni cilj nam je svakako ostati agencija okrenuta društveno odgovornom poslovanju. Već smo realizirali različite projekte s više obrazovnih institucija i trudit ćemo se ostati respektabilna agencija koju će kao takvu prepoznati i lokalna akademska zajednica.

GMS Prezentacija

Download PDF